Welcome Day - Voor hen is het Econocom avontuur gestart !

Tijdens de laatste Welcome Day werden meer dan 30 nieuwe medewerkers met uiteenlopende functies verzameld in Zaventem. Deze werknemers, die recent bij het bedrijf aan de slag waren gegaan, konden er hun kennis over de groep, zijn activiteiten en zijn tools verruimen. Ze kregen er ook de kans om de verschillende afdelingshoofden te ontmoeten. De hele dag stond in het teken van voorbeeldige samenwerking en interactie.

08h30: De eerste deelnemers stroomden toe. Ze werden onthaald door het team van Human Resources en namen plaats aan grote tafels. Er was ook een uitgebreid ontbijt voorzien voor de vroege vogels.

De eerste oefening bestond erin dat iedereen zijn of haar buurman voorstelde. Aan de hand van een sleutelwoord werden de eerste indrukken van die collega over Econocom geformuleerd. De toon was dus meteen gezet en het accent lag op nieuwsgierigheid, luisterbereidheid en samenwerking.

09h30: Bruno Ronsse, Country Manager BeLux, presenteerde vervolgens op interactieve wijze de verschillende facetten en manieren van werken van de Groep. Hij gaf een overzicht van het Econocom-universum en had het over zijn visie en de Belgische en Luxemburgse strategie van de Groep. Hij koos er ook voor om in detail stil te staan bij het belang van de waarden van Econocom. Waarden die de motivatie, de acties, het gedrag en tot slot het succes van de Groep bepalen.

10h00 - 14h00: De gasten konden aansluitend kennismaken met Hilde Janssens, verantwoordelijk voor Marketing en Communicatie. Zo kregen ze een beter inzicht in de overkoepelende activiteiten en de manier waarop Hilde en haar team samenwerken met de verschillende lokale entiteiten. Hilde nodigde de deelnemers uit om het leven, de successen en de projecten van hun bedrijf proactief op te volgen. Al die informatie wordt onophoudelijk intern, maar ook extern gecommuniceerd, voornamelijk via digitale kanalen zoals sociale media en andere.

Nadien volgden interactieve presentaties van de afdelingshoofden. Zij hadden ervoor gekozen om het in detail te hebben over de 3 belangrijkste krachtlijnen binnen de commerciële omgeving en het digitale aanbod van Econocom. De toehoorders kregen een concrete kijk op de vernieuwende en transversale oplossingen en vernamen alles over teamgeest en het nemen van initiatieven bij Econocom – of met andere woorden “entrepreneurship”.

De ochtend werd beëindigd met een bezoek aan het Digital Center, die verbluffende vitrine die getuigt van de talrijke digitale innovaties van Econocom in de gezondheidssector (*).

Daarna kon iedereen een overvloedige lunch nuttigen in het workcafé. Een gelegenheid om samen na te kaarten over een voormiddag vol informatie en gedeelde ontdekkingen.

14h00 -16h30: De namiddag ving aan met een rondleiding in de remote Service Desk, specifiek bestemd voor bepaalde klanten van de Groep. Via dit bezoek konden de nieuwkomers kennismaken met de enorme diversiteit van dienstendie hun nieuwe werkgever aanbiedt.

Nadien was het de beurt aan Human Resources diede verschillende elementen van het HR-programma van Econocom kwamen toelichten. Deze presentatie vormde een waardevol hulpmiddel om snel de nieuwe professionele omgeving te leren kennen.

Eric Imoti, de preventieadviseur, was de volgende spreker. Hij had het over de verschillende acties om het welzijn van de Econocom medewerkers  op de werkplek te waarborgen. Aangezien hij actief betrokken is bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf, had hij het ook over de verschillende projecten bij verenigingen die worden gesteund door deEconocom. Hierna kunt u zijn volledigtestimonial nalezen.

Bijna tijd om deze mooie integratiedag voor nieuwkomers af te sluiten. Dat gebeurde aan de hand van een leuke quiz, met de nodige lachgolven en tijdelijke bondgenootschappenals gevolg. Zo kregen de deelnemers alles aangereikt om hun professionele avontuur bij Econocomnog intenser te beleven. Een digitaal avontuur waaraan ze allen als ondernemers, pioniers en pleitbezorgersdeelnemen. Ongeacht of het om activiteiten binnenhet bedrijf, invriendenkring of gezinsverband gaat, het belangrijkste is dat alles op een menselijke leest is geschoeid. Dat wou Econocom duidelijk maken aan zijn werknemers tijdens deze Welcome Day.

Wij wensen iedereen een geslaagd avontuur !

Hebt u ook zin in een nieuwe stap in uw loopbaan ? 

(*) Benieuwd naar de brede waaier van onze digitale oplossingen binnen de ziekenhuissector? Bezoek ons Digital Center in Zaventem!