Passerelles Numériques: Philip Arras vliegt naar Phnom Penh

Onderwijs staat naast het digitale centraal in de activiteiten van Econocom. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de groep zich al 10 jaar engageert in Passerelles Numériques, een vereniging zonder winstoogmerk die zich in Vietnam, Cambodja en de Filipijnen inzet voor kansarme jongeren. De vzw helpt hen op weg met een opleiding en een gepaste job in de digitale sector. Dankzij dit partnership hebben intussen al zowat veertig medewerkers in bijna 50 vrijwillige missies volbracht om hun competenties onbezoldigd over te dragen aan leerkrachten en leerlingen. Philip Arras, Sales Director bij Atlance, een filiaal van Econocom BeLux, bracht deze zomer twee weken door in Cambodja. Hij vertelt ons over zijn ervaringen.

30 juni 2018 – Philip Arras vliegt naar Phnom Penh.

"Ik was al geruime tijd geïnteresseerd in het partnership met Passerelles Numériques. Het verhaal van een collega die vorig jaar naar ginds was geweest, trok me definitief over de streep. In januari heb ik hen mijn kandidatuur bezorgd, en daarna ging het allemaal snel: een kort gesprek op de zetel van de organisatie in Parijs, de selectie van een beschikbare missie, even mijn agenda checken… en enkele dagen later was mijn vliegreis naar Cambodja gereserveerd!"

Philip maakt al sinds de oprichting van Atlance in 2001 deel uit van dit bedrijf. Hij is intussen verkoopdirecteur en leidt een team van 4 personen. In Cambodja zou hij zijn vakkennis gaan overdragen aan de PR-beheerders van de lokale afdeling van Passerelles Numériques.

Twee weken lang heeft hij hen elke voormiddag opgeleid met "best practices" inzake verkooppsychologie, de verkoopcyclus, communicatie en prospectie.

De namiddagen besteedde Philip – via individuele gesprekken – aan de analyse van mogelijke lacunes. Hij bood de studenten ook coachingsessies aan. De klemtoon lag dan op de sleutelrol van concentratie, het belang van voortdurende opleiding, timemanagement en prioriteiten in de opbouw van hun professionele toekomst.

Deze momenten van instructieve uitwisseling mondden geregeld uit in een avondmaal met de hele groep.

"Ik heb echt het gevoel dat ik met deze opleidingen het leven van enkele gezinnen een beetje heb kunnen verbeteren. De aanpak verschilt sterk van wat andere humanitaire missies aanbieden."

Het competentie-vrijwilligerswerk van Passerelles Numériques wil de problemen inderdaad bij de basis aanpakken door kansarme jongeren de nodige tools aan te reiken voor een toekomst in de digitale sector. 

"Ik kijk bijzonder tevreden terug naar deze missie, door de inhoud én door de mensen die ik heb ontmoet. Ik ben teruggekeerd met een massa foto's en herinneringen aan samen beleefde momenten. Hun erkentelijkheid en dank hebben me diep geraakt. Ik zou meteen opnieuw vertrekken!"

Dit partnership past in de MVO-strategie van Econocom: door medewerkers te sensibiliseren voor het belang van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, en door ze hun competenties op solidaire wijze te laten delen, maakt de Groep tegelijk ook zijn ambitie waar: "Onze medewerkers laten uitgroeien tot hoofdrolspelers in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de groep": ook dát is het professionele avontuur bij Econocom!

Op de nieuwe website van Passerelles Numériques vindt u nog meer getuigenissen van andere medewerkers van Econocom die hebben deelgenomen aan missies voor deze vereniging!