Econocom BeLux ondersteunt circulaire economie !

Econocom BeLux sluit zich aan bij de "Green Deal Circulair Aankopen", een initiatief dat de evolutie naar een circulaire economie wil helpen versnellen. De "Green Deal Circulair Aankopen" is een initiatief van de overheid (Vlaanderen Circulair), in samenwerking met duurzaamheidsnetwerk The Shift, VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en Bond Beter Leefmilieu.

Meer lezen