De ondernemer worden van je eigen loopbaan: het credo made in Econocom binnen ieders bereik

Sébastien Molendijk, 37 jaar oud en Microsoft Technical Lead bij Econocom België, werd in juni van dit jaar uitgeroepen tot “Microsoft Global P-Seller”, een gewichtige bekroning die wordt uitgereikt door Microsoft in Washington.

In een interview heeft Sébastien het over zijn loopbaan en zijn motivaties die tot deze award hebben geleid. Hoewel hij vandaag begeesterd blijkt door zijn job, was dat helemaal niet vanzelfsprekend, want niets wees erop dat hij in de wieg was gelegd voor een job als softwareontwikkelaar … Dankzij zijn avontuur bij Econocom wist hij echter een enorme bocht te maken.

Sébastien, u bent net bekroond tot “Microsoft Global P-Seller”, wat wil dat zeggen?

Microsoft heeft op wereldwijd niveau een Partnerprogramma in het leven geroepen onder de naam P(artner)-Seller. Het is bedoeld om cross-selling te bevorderen en toegang te verlenen tot interne hulpbronnen, zoals om het even welke werknemer van Microsoft die heeft. De P-Seller-award wil elk jaar de specialisten bekronen die de op de markt aanwezige Microsoft-oplossingen het best kennen en promoten tussen alle 7800 bestaande oplossingen in heel de wereld!

Kunt u uw carrière schetsen in enkele woorden?

Eerlijk gezegd, ik heb informatica gestudeerd, maar ik was niet bepaald gek van programmering. Ik dacht er dan ook aan om uit de informatica te stappen! Nadien is alles veranderd, want ik ben trainer in Microsoft-technologieën geworden. Dat was de reden waarom ik werd aangeworven bij Econocom Belux in 2011. Die pedagogische kant heeft altijd in mij gezeten. Ik vond het echt fijn om op deze manier mijn technische kennis in de verf te kunnen zetten ten aanzien van medewerkers met uiteenlopende profielen. Nadien kreeg ik de kans om de Microsoft-oplossingen te ontwikkelen binnen Econocom BeLux.

Kunt u ons zeggen welke projecten u hebt uitgevoerd bij Econocom? De projecten die bijvoorbeeld de werkgewoontes binnen de groep drastisch hebben veranderd …

Aangezien de activiteiten van Microsoft zich razendsnel ontwikkelen, kon ik een grootschalig project leiden: de migratie van het IT-park van de groep Econocom van Lotus Notes naar Office 365. Deze stap leidde al snel tot de realisatie van nieuwe transformatieprojecten, zoals onlangs: de vervanging van het gebruik van de vaste telefoons van alle medewerkers door de collaboratieve oplossing Skype for Enterprise.

Heeft Econocom u geholpen bij de concretisering van die projecten? En liggen ze binnen ieders bereik?

Bij Econocom komt de ondersteuning heel natuurlijk tot stand via uitwisselingen met anderen. Er wordt voortdurend naar elkaar geluisterd. Je moet je gewoon tot de juiste mensen wenden om je ideeën tot stand te brengen. Volgens mij schuilt de kracht van Econocom in die ondernemingsgeest, die sterk wordt gestimuleerd binnen de groep. Dankzij die vrijheid kunnen we bergen verzetten! Ik heb ook het gevoel dat de hiërarchie transversaal is, dat het volstaat om je de juiste middelen toe te eigenen om te slagen. Een visie die tot dusver haar sporen heeft verdiend.

Uitwisseling is dus essentieel om projecten tot een goed einde te brengen?

Nagel op de kop! Als ik één fundamentele conclusie zou willen trekken, is het deze: dankzij de technologie kunnen we zin geven aan onze acties en onze ideeën. Daarmee bedoel ik dat de toekomstige leiders geen politici zullen zijn, maar mensen die focussen op technologie en vernieuwende oplossingen, met acties die een altruïstische dimensie van samenwerking omvatten.

Ontdek zijn medewerker testimonial.