Sales Assistant

Référence:
HR0676

Experience

Contract

Location

Mission

Atlance biedt een breed scala aan leaseoplossingen. De Atlance-producten zijn alleen verkrijgbaar via de Atlance Partners.
De klant van de partners kan de leasingoplossing kiezen die het beste bij zijn profiel past.
En als geen van de bestaande producten aan hun behoeften voldoet, kan Atlance altijd uitwerken en een oplossing op maat bieden.

Atlance herfinanciert zijn contracten maar is niet afhankelijk van één bank.
Dankzij het volume kan Atlance altijd aantrekkelijke tarieven aanbieden.
De belangrijkste onderscheidende factor blijft echter de persoonlijke aandacht en aandacht voor onze partners.
We zijn vastbesloten om een best-in-class service aan te bieden en als verkoopmedewerker vertegenwoordig je dit imago met veel toewijding naar de partners toe.


****************

Atlance propose une large gamme de solutions de leasing. Les produits Atlance sont uniquement disponibles
à travers des partenaires Atlance. Le client des partenaires peut choisir la solution de leasing
qui correspond le mieux à son profil. Et si aucun des produits existants ne répond à leurs besoins,
Atlance peut toujours travailler et offrir une solution personnalisée.

Atlance refinance ses contrats mais ne dépend pas d'une seule banque.
Grâce au volume réalisé, Atlance peut toujours proposer des tarifs attractifs.
Le principal différenciateur reste néanmoins le soin personnel et l'attention portée à nos partenaires.
Nous sommes déterminés à offrir un service de premier ordre. En tant que responsable des ventes, vous représentez cette image.
vers les partenaires avec une grande détermination.

Profile

Verantwoordelijkheden:

Administratie en algemene secretariële taken zoals:

 • Verzorgen van dagelijkse post;
 • Telefonische communicatie met managers, medewerkers en externe partners;
 • Afhandeling van verkoopadministratie, validatie van contracten, behandeling van de telefoon;
 • Voorbereiden van de voorstellen voor klanten in samenwerking met het verkoopteam;
 • Verantwoordelijk voor de opvolging van het herfinancieringsproces: contact met banken, partners;
 • Follow-up van aanvragen voor kredietovereenkomsten;
 • Rapportage aan het verkoopteam


Hard skills:

 • Bachelor of equivalent door ervaring
 • 2 tot 5 jaar ervaring in een administratieve functie.
 • Perfect tweetalig Frans en Nederlands (spreken en schrijven) met goede kennis van het Engels;
 • Goede praktische kennis van MS-Office (Word, Excel en PowerPoint).


Soft skills:

 • Zeer goede organisatietalenten en in staat om te gaan met urgente zaken.
 • Ervaring in een informaticabedrijf is een voordeel.
 • Goede organisatorische en communicatieve talenten.
 • Dynamische, creatieve, proactieve teamplayer.
 • Ruimdenkend, servicegericht, autonoom.
 • Assertivitief: in staat om kalm en efficiënt te reageren in stressmomenten.
 • Hands-on


*****************************

Responsabilités principales

 • Tâches administratives et secrétariat général telles que: s'occuper du courrier quotidien;
 • Prise en charge du téléphone et communication avec les responsables, collaborateurs et partenaires externes;
 • Gestion de l'administration des ventes, validation des contrats, prise en charge du téléphone;
 • Préparer les propositions pour les clients en collaboration avec l'équipe de vente;
 • Responsable du suivi du processus de refinancement: contact avec les banques, les partenaires;
 • Suivi des demandes d'accords de crédit, rapports à l'équipe des ventes.


Hard skills

 • Baccalauréat ou équivalent par expérience;
 • 2 à 5 ans d'expérience dans une fonction administrative;
 • Français et néerlandais parfaitement bilingues (parlé et écrit) et bonne connaissance de l'anglais;
 • Bonne connaissance pratique de MS-Office (Word, Excel et Powerpoint).


Soft skills

 • Très bons talents d'organisation et capable de gérer les problèmes urgents;
 • Expérience dans une entreprise informatique est un avantage;
 • Bons talents d'organisation et de communication;
 • Dynamique, créatif, proactif, joueur d'équipe;
 • Orienté vers le business;
 • Ouverture d'esprit, service, autonome;
 • Assertif: capable de réagir calmement et efficacement en situation de stress;
 • Hands-on.